Ana Sayfa Temis Profili Danışmanlık Eğitimler Denetim Referanslar İletişim  
 

Temis Profili

Temis Yönetim Sistemleri'nin temel amacı ülkemizin Avrupa Topluluğu'na giriş sürecinde, uluslararası yönetim sistemleri ile ilgili bilgiyi Türk İş Dünyasında yaygınlaştırmak ve etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmesini sağlamaktır.

Yönetim sistemi standartları geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğine damgasını vurmuş ve iş dünyasını derinden etkilemiştir. 1987 yılında kalite yönetim sistemi standardı ISO9000 serisinin yayımlanması ile başlayan süreç, ISO tarafından 1996 yılında, bir çevre yönetim sistemi standardı olan ISO 14001'in yayımlanmasıyla devam etmiştir.

Bu standartların, kalite ve çevre ile ilgili performansı iyileştirmekteki başarısı işçi sağlığı iş güvenliği, sosyal sorumluluk gibi konularda da, benzer karakterde standartlar yazılmasıyla sonuçlanmıştır.

Temis Yönetim Sistemleri, yönetim sistemi standartlarının uygulamasını daha verimli kılmak üzere deneyimli ve uzman kadrosuyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekte, aynı zamanda kuruluşların ihtiyaç duyduğu çevre, sağlık ve güvenlik malzemelerinin temini konusunda kuruluşlara destek olmaktadır.

Temis Yönetim Sistemleri, firma içi eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin içeriklerini ve aşamalarını kuruluşların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleme ve tasarlama esnekliğini gösterebilmesiyle öne çıkmaktadır.

Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz aşağıdaki konularda yoğunlaşmakla birlikte bunlarla sınırlı değildir:

Entegre Eğitimler
Entegre Danışmanlık Projeleri
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
ISO TS 16949
ISO 14001:2004Çevre Yönetim Sistemi Standardı
Çevre ve İş Mevzuatı Eğitimleri
Çevre ve İş Mevzuatı Güncelleme Hizmeti
Çevre ve Sağlık Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimleri
Acil Durumlar ve Müdahale
Risk Analizi
Çevresel Etki Değerlendirmesi
OHSAS 18001:2007 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı
SA8000 : 2001 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardı
İç Denetçi Eğitimleri
Eğitim ve Sunuş Teknikleri
Iletisim Teknikleri Egitimi
Ic Denetimler
Tedarikci Egitimleri
Yasalara ve Diger Gereklere Uygunluk Denetimleri