Temis Profili Danışmanlık Eğitimler Denetim Referanslar İletişim  
 

 

Şirketiniz için OHSAS18001 Belgesi mi almak istiyorsunuz?

Analiz Aşaması
Yapmanız gerekenler   Açıklamalar
Mevcut durumun analizi

OHSAS 18001 kurma kararını veren bir kuruluşun ilk atacağı adımın mevcut durumun analizi olmasında yarar vardır. Böylelikle kuruluş, OHSAS 18001 gereklerini karşılama konusundaki durumunu görebilecek, yatırım planına alması gereken konular varsa bu konuları önceden planına dahil edebilecektir. Bu çalışma Temis tarafından gerçekleştirilebilir.

Bu çalışma dört ana konu üzerine yoğunlaşmaktadır.

Yasal ve diğer gereklerin tanımlanması ve kuruluşun, kendisini ilgilendiren yasal ve diğer gereklere uyma derecesinin değerlendirilmesi

Kuruluşun proseslerinden kaynaklanan risklerinin ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesi

Uygulanmakta olan çalışmaların ve kontrollerin sağlık, güvenlik yönetimi kapsamında değerlendirilmesi

Tehlikeli kimyasallar ile çalışma şartları
Çalışanların KKE kullanma alışkanlıkları
Genel tertip ve düzen
İç ortam havası
Acil durum yönetimi ve yangınla mücadele uygulamaları
Kapalı sahalar
Basınçlı kaplar,
Caraskallar, merdivenler
Yüksekte çalışma
Kilitleme kart asma sistemleri
İş yaparken kullanılan izinler
Gürültü

Geçmiş kazaların araştırılması

Ön denetim çalışmasında kuruluşun üst yönetimi, orta kademe yöneticileri ve çalışanlar ile görüşmeler yapılarak proses şartları ve uygulamalar hakkında bilgi alınır. Durumu belirlemek üzere yapılan saha turu sırasında fotoğraflar çekilir. Sonrasında kuruluşun mevcut durumunu OHSAS 18001 gerekleri ile karşılaştıran ve ayrıntılı bir rapor hazırlanır. Bu rapor daha sonraki çalışmalarda yol gösterici bir doküman olarak kullanılacaktır.

Proje ekibinin oluşturulması OHSAS 18001 proje ekibinde üretim, insan kaynakları, yardımcı işletmeler ve bakım, kalite güvence birimlerinin temsilcileri olmalıdır. Kuruluşun büyüklüğüne bağlı olarak, ekip 5-10 kişi arasında seçilebilir.
Proje ekibinin eğitilmesi OHSAS 18001 Genel Bilgilendirme Eğitimimiz bu konuda size yardımcı olacaktır.

Çalışma planının hazırlanması

 

Ön değerlendirme "Mevcut durumun analizi" raporu esas alınarak Temis danışmanları ile birlikte yapılacak işler ve hazırlanacak dokümanlar listesi çıkarılır, sorumlular ve tamamlama tarihleri belirlenir. Temis danışmanlarının vereceği destek ve çalışmalar da bu plana dahil edilir.
 

Gerekli dokümanların hazırlanması

 

Temis'in desteğinden sistemin kurulması aşaması için gereken hizmeti aldığınız takdirde belirlenmiş aralıklarla toplantılar yapılarak, dokümanlar ve çalışma planı gözden geçirilerek dokümanların OHSAS 18001gereklerine uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.
  Çalışanların bilinçlendirilmesi

Çalışanların bilinçlendirilmesi ve sağlık, güvenlik konularında duyarlılık sağlamak üzere kuruluş, Temis'in Operotör Bilgilendirme Eğitimimiz'den faydalanabilir.

  İç denetçi ekibinin oluşturulması ve iç denetçi eğitiminin verilmesi İç Denetim hizmetimiz bu konuda size yardımcı olacak.
  İç denetim planlarının yapılarak iç denetimin gerçekleştirilmesi TEMİS danışmanları iç denetimler esnasında, iç denetçilerle beraber çalışarak, hem iç denetçilerin yetişmesine, hem de iç denetimlerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için hazırdır.
  Düzeltici faaliyetlerin başlatılması Yönetim sistemi standartlarının en önemli özelliği, hatalarımızı bulma ve onları giderme yeteneğinin geliştirilmesidir.
  Yönetimin gözden geçirmesi Üst yönetim, yönetim sisteminin performansına ilişkin sonuçları gözden geçirmeli ve kararlar almalıdır. Temis danışmanları bu faaliyetin daha verimli olmasını sağlamak üzere yönetimin gözden geçirmesine destek vermeye hazırdır.
  Son Denetim Bu aşamada Temis'in son denetim ve değerlendirme hizmetinden faydalanabilirsiniz.