Temis Profili Danışmanlık Eğitimler Denetim Referanslar İletişim  

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUAT EĞİTİMİ

Kuruluşların OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurma aşamasında en sık karşılaştığı güçlüklerden biri ISG mevzuatının gereklerini tanımak, yorumlamak ve uygulamaktır. ISG Mevzuatı Eğitimi sadece iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile sınırlı olmayıp aynı zamanda firmayı ilgilendiren diğer yönetmelikleri de kapsamaktadır.

EĞİTİMİN HEDEFİ

Katılımcılara:
ISG ve ilgili yasal mevzuatın gerekleri ve uygulaması hakkında bilgi vermek
Ülkemizdeki idari yapıyı tanıtmak
OHSAS 18001 standardı ile etkileşimini anlatmak
Uygulamalar yaptırmaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramlarına giriş
Ülkemizde İSG mevzuatının tarihçesi
ISG ile ilgili yasa ve yönetmelikler ve gerekleri
İdari yapılar
Güncelleme ve takip
Pratik uygulamalar

EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim esnasında katılımcılarla çok yönlü bir fikir alışverişi ortamı kurulması hedeflenecek, çevre ile ilgili konularda görüş ve deneyim paylaşımı yapılması sağlanacaktır.
Sunuş bilgisayara bağlı yansı cihazı ile gerçekleştirilecek, anlatılanlar gerçek öyküler, isg ile ilgili yeni haberler, alıntılar ve ilginç uygulamalarla desteklenecektir.
Eğitimin sonunda ‘Katılımcı Sertifikası’ verilecektir.

KATILIMCI PROFİLİ

Yönetmelikler ve gerekleri hakkında genel bilgi sahibi olmak katılımcıların yararına olacaktır.

EĞİTİM SÜRESİ

1 gün

EK BİLGİ

Katılımcı sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.