Temis Profili Danışmanlık Eğitimler Denetim Referanslar İletişim  

 

İSG KURULLARI EĞİTİMİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik gereğine uygun olarak işveren tarafından ISG kurul üyelerine ve yedeklerine eğitim verilmelidir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

İlgili yönetmeliğin gereğine uygun olarak, İSG Kurulları için özel bir eğitim yapılacak, bu eğitimde aşağıdaki konular üzerinde durulmaktadır:

Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
Kişisel koruyucu alet kullanımı,
Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
Uyarı işaretleri,
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
Temizlik ve düzen,
Yangın olayı ve yangından korunma,
Termal konfor şartları,
Ergonomi,
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
İlk yardım, kurtarma.

EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim esnasında katılımcılarla çok yönlü bir fikir alışverişi ortamı kurulması hedeflenecek ile ilgili konularda görüş ve deneyim paylaşımı yapılması sağlanmaktadır.
Sunuş bilgisayara bağlı yansı cihazı ile gerçekleştirilecek, anlatılanlar gerçek öyküler, sağlık güvenlikle ilgili yeni haberler, alıntılar ve ilginç uygulamalarla desteklenmektedir.
Eğitimin sonunda ‘Katılımcı Sertifikası’ verilecektir.

KATILIMCI PROFİLİ

İlgili yönetmelikte belirtilen firma çalışanları

EĞİTİM SÜRESİ

1 gün

EK BİLGİ

Katılımcı sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.